Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez stowarzyszenie zwykłe The Web Poland

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO *:

  • Administrator danych

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest, stowarzyszenie zwykłe The Web Poland, reprezentowane przez Prezesa stowarzyszenia, z siedzibą przy ul. Szepietowskiej 1A w Warszawie. Możesz się z nami skontaktować, posługując się z jedną z form kontaktu udostępnionych na stronie: www.thewebpoland.pl/kontakt.

  • Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w celach kontaktowych (wysyłka magazynu, newsletter).

  • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania członkostwa w stowarzyszeniu, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia ustania członkostwa.

  • Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Twoich danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także dostawca usługi FreshMail Sp. z o.o.

Dostęp do Twoich danych posiada jedynie Prezes stowarzyszenia i upoważnieni przez niego członkowie wspierający jego działania.

  • Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Twoje dane będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską. Zapewni to Twoim danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

  • Twoje prawa związane z przetwarzaniem

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

  • Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa.

  • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

powrót do: dołącz do nas